CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 

1. Mục đích thu thập thông tin
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website TMĐT Tongdaicantho.com bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin như: Họ tên, số điện thoại, email. Đây là các thông tin mà Tongdaicantho.com cần người dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký tài khoản thành viên hoặc khi đăng ký Đặt hàng Online thông qua website (đặt hàng thông qua Form liên hệ). Mục đích chủ yếu là để Tongdaicantho.com liên hệ, xác nhận, hoặc thông tin lại cho Người mua/Người bán trong quá trình sử dụng dịch vụ tại Tongdaicantho.com.
Ngoài ra, Người bán có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra thông tin đã đăng ký và thông báo kịp thời cho Ban quản lý Website TMĐT Tongdaicantho.com nếu phát hiện những hành vi đáng ngờ, những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật,… của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin
Website TMĐT Tongdaicantho.com sử dụng thông tin Người mua/Người bán cung cấp để:
– Cung cấp các dịch vụ cho Người mua/Người bán.
– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin, thông tin đơn hàng giữa Tongdaicantho.com và Người bán, Tongdaicantho.com và Người mua, Người mua và Người bán.
– Liên lạc và giải quyết với Người mua/Người bán trong những trường hợp đặc biệt.
– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Website TMĐT Tongdaicantho.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
Thông tin cá nhân của thành viên được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu huỷ bỏ, còn lại trong mọi trường hợp sẽ được lưu trữ bảo mật trên hệ thống của Tongdaicantho.com. Thông tin cá nhân của Người mua hàng (trong trường hợp đặt hàng Online thông qua website) sẽ không được lưu trữ hoặc lưu trữ trên hệ thống của Tongdaicantho.com không quá 45 ngày.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Công ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Truyền Thông LARAVAN
Địa chỉ: P9009, A200 Nguyễn Hiền, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Email: hi.cantho@gmail.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân
Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Tongdaicantho.com thực hiện việc này.
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Website TMĐT Tongdaicantho.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ban quản trị của Website TMĐT Tongdaicantho.com sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
Email: hi.cantho@gmail.com

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Website TMĐT Tongdaicantho.com cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của thành viên, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà thành viên cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng dịch vụ tại Tongdaicantho.com được bảo mật.
Website TMĐT Tongdaicantho.com chỉ sử dụng thông tin của thành viên trong phạm vi được giới hạn ở Quy chế này hoặc khi có sự đồng ý của thành viên đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Website TMĐT Tongdaicantho.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

 

TONGDAICANTHO.COM